Advokatvirksomhet - eiendomsmegling - inkasso

Frogner advokatkontor kan ønske både næringsliv og privatpersoner velkommen.

 

Firmaet bistår klienter fra hele landet, og også utenlandske klienter.

 

Firmaet har om lag 16-års erfaring innen forretningsjus og allmennjus, og bistår med både rådgivning, mekling og tvisteløsning.

 

Firmaet har betydelig erfaring med forvaltningen og domstolen, herunder blant annet jordskifteretten, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. I tillegg kan firmaet vise til gode resultater for klientene.

 

Firmaet bistår både kommuner og kommunale foretak (KF), noen av de største kjedene i Norge, entreprenører, luftfartsindustrien og flyselskap, borettslag og sameier med flere. Firmaet bistår også mange privatpersoner.

 

 

Udenrigsministeriet i Danmark har i en årrekke vist til advokat Bernhard O. Halvorsen jr. for juridisk bistand i Norge. Dette i likhet med blant annet Kunnskapsdepartementet, som viser til Frogner advokatkontor ved advokat Bernhard O. Halvorsen jr. på sin nettside Utdanning.no - en offentlig og kvalitetssikret portal benyttet som standard for yrker og utdanninger i Norge. Firmaet har også blitt forespurt om medvirkning til informasjonsfilm på vegne av Domstoladministrasjonen (DA), som har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge.

 

 

Frogner advokatkontor har både bransjekunnskap og erfaring fra en rekke ulike rettsområder. Dette gjør at firmaet kan tilby - skreddersøm - innen jus. 

 

Det ytes for ofte bistand innen eksempelvis arbeidsrett, arverett (herunder opprettelse av testament og skifterett), eiendomsrett (herunder eierskifte, kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysning, reklamasjoner ved feil og mangler, utleie, salgspålegg, fravikelse og tvangssalg, jordskifte og fastsettelse av grense / grensegang med mer), entrepriserett, erstatningsrett, forsikringsrett, forvaltningsrett, franchiserett, immaterialrett eller ipr-rett (designrett, opphavsrett, patentrett og varemerkerett), it-rett og ikt-rett (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi), kontraktsrett (herunder offentlig anskaffelse), markedsrett (herunder konkurranserett), pengekravsrett (herunder inkasso / inndrivelse), plan- og bygningsrett, prosedyrerett, selskapsrett med mer.

 

Advokatfirmaet yter ofte bistand i eiendomstvister (herunder mot eierskifteforsikringsselskap) og i klagesaker. Firmaet bistår gjerne med domeneregistrering og varemerkeregistrering, og yter ofte bistand i konflikter, herunder internasjonale konflikter, vedrørende dette. Firmaet har betydelig erfaring med innrapportering av skjult utenlandsformue fra såkalte skatteparadis og søknad om skatteamnesti overfor norske myndigheter - og med godt resultat i samtlige saker til nå. Firmaet bistår gjerne med attestasjon av dokumenter, som et alternativ til notarialbekreftelse - med mer.

 

Firmaet påtar seg styreverv.

 

Felles for alle fagområder og tjenester er at firmaet kan tilby gunstige priser til sine klienter. Proff bistand - til rett pris. Se mer under best på pris.

 

 

Frogner advokatkontor har en rekke faste samarbeidspartnere, som Norsk Boligfinans AS, Oslo Handelsstands Forening, arkitekter, regnskapsførere, revisorer, takstmenn med flere.

 

Firmaet er også medlem av flere foreninger, som Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund, Norsk Forening for Bygge- og Entreprisetrett, Oslo Handelsstands Forening med flere.

Firmaet har kontor på Oslo Vest, i Frogner bydel - derav navnet. Firmaet besitter også representative, nyoppussede og sentrale lokaler på Majorstuen - i Maries gate 5. Dette i umiddelbar nærhet til Majorstukrysset, et av Norges største kollektiv- og trafikknutepunkt, med Bogstadveien / Hegdehaugsveien, Kirkeveien og Frognerparken - sistnevnte med Vigelandsanlegget, Frognerbadet og Frogner stadion som de mest kjente attraksjoner.

 

Firmaet har dertil flere registrerte underenheter, herunder også kontor i Nord-Norges "hovedstad" - Tromsø.

 

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand, trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Velkommen!

 

 

Org.nr. 912524787 MVA.  

 

 

 FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 

Stikkord: Oslo Vest Vestkanten Majorstua sentralt sentrale hovedstad hovedstaden sentrum advokatfirma advokat beste advokat Oslo anbefalt Frogner Law Firm

avdelinger avdelingskontor avdeling