Advokatvirksomhet - eiendomsmegling - inkasso

Frogner advokatkontor kan ønske både det offentlige, næringsliv og privatpersoner velkommen!

 

Firmaet bistår klienter fra hele landet, og også utenlandske klienter.

 

Firmaet har mer enn 60-års erfaring innen forretningsjus og allmennjus, herunder strafferett - og bistår gjerne med både rådgivning, mekling og tvisteløsning. Målet er alltid å ivareta klientens rettssikkerhet, fremme rett - og hindre urett.  

 

Firmaet har betydelig erfaring med forvaltningen og lang erfaring fra domstolen, herunder blant annet jordskifteretten, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Firmaet kan vise til gode resultater for sine klienter.

 

Firmaet bistår gjerne alt fra kommuner og kommunale foretak (KF), fylker og fylkeskommunale foretak (FKF) til noen av de største kjedene i Norge, bedrifter, borettslag og sameier, byggherrer og entreprenører, energiselskap, flyindustrien og reiselivsselskap, lag og foreninger, stiftelser med mer. Firmaet bistår også mange privatpersoner. 

 

 

Firmaet har kun advokater med lang erfaring.

 

Advokat Bernhard Halvorsen sr. har de siste 22 år dertil arbeidet som dommer.

 

Udenrigsministeriet i Danmark har i en årrekke også vist til advokat Bernhard O. Halvorsen jrfor juridisk bistand i Norge. Dette i likhet med blant annet Kunnskapsdepartementet, som både har vist til ham og Frogner advokatkontor på sin nettside Utdanning.no - en offentlig og kvalitetssikret portal benyttet som standard for yrker og utdanninger i Norge.

 

Firmaets advokater har både bransjekunnskap og erfaring fra en rekke ulike rettsområder.

 

Advokatene påtar seg også styreverv. 

 

Advokatfirmaet har for øvrig blitt forespurt om medvirkning til blant annet informasjonsfilm på vegne av Domstoladministrasjonen (DA), som har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge - med mer. 

 

 

Frogner advokatkontor kan i stor grad tilby juridisk skreddersøm.

  

Det ytes ellers jevnlig bistand innen for eksempel arbeidsrett, arverett (herunder generasjonsskifte og opprettelse av testament / skifte), barnerett, borettslagsrett, eiendomsrett (herunder eierskifte, kjøpekontrakt, oppgjør og tinglysning / tvister knyttet til blant annet grunnboken, reklamasjoner ved feil og mangler, utleie, salgspålegg og fravikelse, jordskifte og fastsettelse av grense / grensegang med mer), entrepriserett (herunder forbrukerentreprise og håndverkertjenester), erstatningsrett, familierett (herunder ektepakt og særeie, separasjon og skilsmisse, samboerrett / samboerkontrakt og deling / skifte), forsikringsrett, forvaltningsrett (herunder salgsbevilling, serveringsbevilling og skjenkebevilling / skjenkekontroll), franchiserett, immaterialrett eller ipr-rett (designrett, opphavsrett, patentrett og varemerkerett), it-rett og ikt-rett (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi), kontraktsrett (herunder offentlig anskaffelse), markedsføringsrett eller markedsrett (herunder konkurranserett), pengekravsrett (herunder inkasso / inndrivelse), plan- og bygningsrett, prosedyre, sameierett (herunder oppløsning), selskapsrett, sjøfartsrett (herunder tinglysning / tvister knyttet til blant annet Skipsregisteret), strafferett (herunder økonomiske straffesaker), tvangsfullbyrdelse (herunder tvangssalg) med mer.

 

Advokatfirmaet bistår også jevnlig i tvister knyttet til blant annet fast eiendom, borettslag og sameier (herunder mot eierskifteforsikringsselskap), biler og kjøretøy - samt båter. Firmaet bistår generelt i de fleste typer klagesaker. Firmaet bistår gjerne med domeneregistrering, patentregistrering og varemerkeregistrering, og yter også bistand i konflikter, herunder internasjonale konflikter, vedrørende dette. Firmaet har lang erfaring med innrapportering av skjult utenlandsformue fra såkalte skatteparadis, og søknad om skatteamnesti overfor norske myndigheter. Firmaet bistår gjerne med attestasjon av dokumenter, som et alternativ til notarialbekreftelse - med mer.  

 

Er du gründer eller profesjonell artist, blogger, foredragsholder, idrettsutøver, kunstner, oppfinner eller liknende, og trenger en advokat / manager, agent eller rådgiver - ta gjerne kontakt.

 

 

Felles for alle fagområder og tjenester er at firmaet kan tilby gunstige priser. Proff bistand - til rett pris. Se mer under best på pris. 

 

 

Frogner advokatkontor har ellers en rekke faste samarbeidspartnere, som Oslo Handelsstands Forening, regnskapsførere, revisorer, takstmenn med flere.

 

Firmaet er også medlem av flere foreninger, som Den Norske Advokatforening, Norsk Forening for Bygge- og Entreprisetrett med flere.

 

Firmaet har hovedkontor på Oslo Vest, i Frogner bydel - derav navnet. Firmaet besitter også representative, nyoppussede og sentrale lokaler på Majorstuen, i Maries gate 5. Dette i umiddelbar nærhet til Majorstukrysset, et av Norges største trafikk- og kollektivknutepunkt, med Bogstadveien / Hegdehaugsveien, Kirkeveien og Frognerparken - sistnevnte med Vigelandsanlegget, Frognerbadet og Frogner stadion - som de mest kjente navn og attraksjoner.

 

Firmaet har i tillegg flere registrerte underenheter, herunder også avdeling i Nord-Norges største by - Tromsø.

 

Firmaet kan tilby gratis kundeparkering.

 

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Velkommen!

Bernhard Halvorsen senior Bernhard Halvorsen junior

 

Org.nr. 912577325 MVA.  

 

 

 FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 

Stikkord: Oslo Vest Vestkanten Majorstua sentralt sentrale hovedstad hovedstaden sentrum advokatfirma advokat beste advokat Oslo anbefalt Frogner Law Firm

avdelinger avdelingskontor avdeling fotballspiller sjakkspiller bokser