Få juridisk bistand til best pris

Frogner advokatkontor kan tilby gunstige priser til sine klienter. Dette gjelder også borettslag og sameier. Proff bistand - til rett pris. Se mer under tjenester.

 

 

Er rettshjelp nødvendig vil bistand i mange saker være dekket av ulike forsikringsordninger. Dette gjelder for eksempel eiendomstvister, biltvister, båttvister, personskadesaker et cetera. Normalt dekker forsikringsselskapet circa kroner 100.000-125.000, mot en egenandel på circa 20 prosent. I andre tilfeller, typisk overfor borettslag, sameier og bedrifter - dekker forsikringsselskapet ofte circa kroner 250.000-500.000.

 

Dertil vil bistand i mange saker være dekket av den statlige rettshjelpordningen. Graden av dekning vil i noen saker være avhengig av inntekt og formue. I andre saker foreligger det ikke behovsprøving.

 

Advokatfirmaet undersøker gjerne muligheten for dekning både hos forsikringsselskap og staten.

 

Etter å ha vunnet frem hos domstol eller forvaltningsorgan, må motparten i tillegg normalt erstatte nødvendige saksomkostninger.

 

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Velkommen!

 

 

Org.nr. 912524787 MVA.

 

 

FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 Stikkord: Frogner Law Firm