Skip to main content

Aktuelt

Forsikringsselskapenes rettshjelpdekning

 

Forsikringsselskapene betaler i mange tilfeller dine utgifter til advokat og sakkyndig ved tvist. Dette gjelder typisk om du har en hus-, hytte- eller innboforsikring, bil- eller kjøretøyforsikring, båtforsikring, reiseforsikring etc.

 

Les mer

Viktig å reklamere på håndverkeres feil og slurv - håndverker - reklamasjon - advokat - rettshjelp

 

Undertegnede bistod nettopp i en sak vedrørende en hytte i et stort hyttefelt.

 

Les mer

NEKTET FORSIKRINGSOPPGJØR? ANFØRES SVIK? -KONTAKT ADVOKAT STRAKS!

 

Forsikringsselskapene melder stadig om rekorder i mengde og størrelse på innsendte krav.

 

Les mer